Jongeren zijn aan zet, Rotterdam  Jongerenhoofdstad 2009 - Jongerenjaar 2009.
Rotterdam Europese Jongerenhoofdstad.
2009 Het Europese Jongerenjaar.

Jongerenjaar wint iets aan bekendheid -31-08-2009 - Ongeveer de helft van de jongeren in Rotterdam weet dat de Maasstad zichzelf voor 2009 heeft uitgeroepen tot Jongerenhoofdstad. Dat is evenveel als tijdens de zogenoemde nulmeting in december. Wel weten meer jongeren, 15 procent, welke activiteiten in de stad plaatsvinden. Eind vorig jaar lag dat percentage nog op 4.

Raad R'dam: Feestverbod voorbarig - 27-08-2009 - De Rotterdamse gemeenteraad hekelt het besluit van burgemeester Aboutaleb grote gratis dancefeesten in de stad voorlopig te verbieden.

Het doel van het Jongerenjaar 2009 is om Rotterdam op de kaart te zetten als een stad die op vele terreinen aantrekkelijk is en blijft voor jongeren en die jongeren de ruimte biedt zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. Het conceptprogramma kent zes themaís: kunst, cultuur en lifestyle; sport; leren en stage; werken en ondernemen; wonen en leefomgeving en levensbeschouwing en ontmoeting. Het is de bedoeling dat Rotterdamse jongeren meedoen en meedenken aan de realisering van het programma. Gemeentelijke diensten, deelgemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven worden daarom uitgenodigd om zich te bezinnen op de wijze waarop zij jongeren betrekken bij hun organisatie en activiteiten.
 

Stadspodium Rotterdam
 

Stadsmuseum Rotterdam
 

Centraal District Rotterdam
 

Stadskantoor Rotterdam
 

Slachtofferloket ook in Rotterdam

Ouderenjaar ook in Rotterdam


Kabinet schenkt Rotterdams jongerenjaar 2,5 miljoen
21-05-2008

Jeugdminister Andrť Rouvoet heeft woensdag namens het kabinet de Europese jongerenhoofdstad 2009 in Rotterdam 2,5 miljoen euro geschonken. De gemeente droeg eerder al 50 miljoen euro bij.

In 2009 vinden in Rotterdam een jaar lang allerlei activiteiten plaats voor jongeren van twaalf tot 28 jaar. Zij bepalen wat er volgend jaar gaat gebeuren. Inmiddels hebben ongeveer honderd projecten hun goedkeuring ontvangen.

Zeventig ideeŽn nemen ze momenteel onder de loep, zei voorzitter Steven van Eijck. Bovendien worden er op allerlei vlak nog veel meer initiatieven ontwikkeld.
Bron: http://www.nu.nl/news/1577955/34/Kabinet_schenkt_Rotterdams_jongerenjaar_2,5_miljoen.html
 


'Goedwillende jongeren ťcht de ruimte geven'
11-03-2008 ē Alle Rotterdamse buurthuizen en jongerencentra moeten in Jongerenjaar 2009 elke dag open zijn voor de Rotterdamse jongeren, ťn er moeten de komende jaren voldoende jongerenwerkers komen om in en rond al deze centra Rotterdamse jongeren te begeleiden. Dat zal SP-fractievoorzitter Theo Cornelissen aanstaande donderdag voorstellen bij de behandeling van het actieprogramma jeugdoverlast Ruimte geven door grenzen te stellen. Cornelissen: 'Jongeren die niets fout doen moeten we daadwerkelijk de ruimte geven en dus moeten er ook ruimtes open zijn waar jongeren terechtkunnen.'
http://www.rotterdam.sp.nl/bericht/23927/080311-goedwillende_jongeren_cht_de_ruimte_geven.html


Succesvolle actie voor Nederlandse popmuziek
04-03-2008
Afgelopen zaterdag vond de landelijke aktie Steun Nederlandse Popmuziek' plaats in Rotown, georganiseerd door de SP-Rotterdam. Meer dan tweehonderd bezoekers kwamen luisteren naar wat muzikanten, programmeurs en SP-politici te zeggen hadden over de hedendaagse binnenlandse popmuziek.

Daarna werd gesproken over de Rotterdamse popsector. SP-fractievoorzitter Theo Cornelissen: 'Er wordt veel gepraat over het roemruchte popverleden van Rotterdam en er staat veel op papier over hoe de Rotterdamse popsector eruit moet zien. Het Jongerenjaar is in 2009, maar tot nu toe is er nog helemaal niets zichtbaar en de tijd dringt! Waar is nu dat grote poppodium en waar is het urbanpodium? En komt er nu ook nog een podium naast het nieuwe oude Nighttown? Wordt dat nog onderzocht door een kwartiermaker, zoals beloofd door wethouder Kaya?


Dikke deken bedekt jongerenjaar
Door HANS MAAS

Rotterdam is volgend jaar jongerenhoofdstad van Europa. Waarom?
Heeft Brussel ons aangewezen? Nee. Hebben jongeren het zelf bedacht? Ook niet. Rotterdam wordt jongerenhoofdstad omdat oudere mannen op het stadhuis nog een zak met 50 miljoen euro hadden staan. Nu moeten er alleen nog wat jongeren bij worden georganiseerd.
http://www.ad.nl/rotterdam/2026713/Dikke_deken_bedekt_jongerenjaar.html


Jongerenjaar 2009 klaar voor Urban Culture Podium


Commissie 'droomt' over Jongerenjaar 2009

De commissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur besteed een middag aan de ontmoeting met jongeren die ideeŽn hebben aangedragen voor het Jongerenjaar 2009. De externe oriŽntatie vindt plaats op woensdag 3 oktober, van 14.00 - 16.30 uur bij WORM.

De commissie ontmoet medewerkers en het bestuur van de stichting Jongerenhoofdstad. Deze stichting is de motor achter de activiteiten die in het Jongerenjaar 2009 worden georganiseerd. De commissie laat zich informeren over de stand van zaken, de doelstellingen en de activiteiten.

Tijdens de externe oriŽntatie maakt de commissie via speeddating kennis met twaalf jongeren die ideeŽn hebben aangedragen voor het Jongerenjaar 2009 en die nu gezamenlijk werken aan hun droom voor 2009. Het verzamelen van dromen is een ludieke manier van de organisatie om kennis te nemen van de ideeŽn uit de samenleving. Ook de commissieleden laten na afloop van de externe oriŽntatie hun dromen achter.

Begin 2008 wordt een eerste invulling van het programma voor Jongerenhoofdstad van Europa 2009 besproken. De commissie oriŽnteert zich op 3 oktober op de voortgang. De gemeenteraad heeft voor de activiteiten Ä 20 miljoen extra middelen beschikbaar gesteld. Het totale budget bedraagt circa Ä 50 miljoen.
Bron: Griffie, 27-09-2007


Jongeren aan het woord!
2-06-2007
Rotterdam maakt zich op voor Jongerenhoofdstad 2009. De gemeente heeft inmiddels de eerste voorbereidingen getroffen. Deze week is de algemeen directeur, Piet Boekhoud, benoemd. Nu zijn de jongeren zelf, nu ben jŪj, aan zet.
Jongeren gaan deel uit maken van de projectorganisatie en kunnen hun ideeŽn kwijt op www.jongerenhoofdstad.nl.
Het is wel zaak dat we zo snel mogelijk gaan zien en voelen in de stad dat het jaar eraan komt. Het moet een succesvol jaar worden, als stevig begin van een blijvende investering in jongeren. Daar hebben we jouw hulp bij nodig.
Wat vind jij dat er moet gebeuren? Heb je goede ideeŽn? Mis je dingen in het Rotterdam van nu die er zeker moeten komen?

Urban festival in het Kralingse bos
4-06-2007
Samen met een aantal andere mensen willen we in het jongerenjaar 2009 een 'urban' jongerenfestival in het Kralingse bos organiseren. Er zijn al besprekingen met een organisatiebureau.
In 2001 (culturele hoofdstad) hebben we 30.000 mensen naar het bos gekregen op ťťn dag met een festival. In 2009 willen we het aantal verhogen. Het mag verwijzen naar 'Stamping Ground', het woodstock van Europa in het Kralingse bos, (1970) maar dan in een modern, urban jasje. Medewerking van de stadsraad ťn de organisatie 'jongerenjaar 2009' is uiteraard onontbeerlijk!

Cees van den Heuvel, raadslid Kralingen-Crooswijk


Rotterdam heeft jongerenburgemeester
27-06-2007
Andrea Moreira Santos is vandaag door Burgemeester Opstelten en wethouder Kaya benoemd als burgemeester van B&W Next. Dit is een Ďschaduwí- stadsbestuur dat gevormd wordt door jongeren speciaal voor het jongerenjaar 2009.
De jongeren gaan Ďdynamic duoísí vormen met de leden van het college en advies uitbrengen over zaken die jongeren aangaan. Beide B&Wís zullen daarom een paar keer per jaar bij elkaar komen.
Andrea Moreira Santos is derdejaars student Vrijetijdsmanagement aan de Hogeschool Rotterdam, is afkomstig uit BraziliŽ en woont sinds 1997 in Rotterdam. Naast de burgemeester zullen uiteraard ook wethouders voor B&W Next benoemd worden. Verwachting is dat in oktober 2007 het voltallige schaduwcollege bekend is.


Jongerenjaar 2009
05.04.2007

De Rotterdamse wethouder van Participatie en Cultuur vroeg de YoungEDBR een visie te schrijven over de ambities, invulling en organisatie van het jongerenjaar 2009. Uit deze visie kwam onder andere het idee voor een jongerenburgemeester en een B en W Next, een schaduwcollege van jonge mensen, dat meeloopt met de burgemeester en wethouders en op gelijke voet adviseert en meebeslist over jongerenthemaís. De Wethouder zal deze ideeŽn gebruiken als input voor de uitwerking van het jongerenjaar 2009.


Jongerenagenda: meer doen voor meiden

Meer studenten- en starterswoningen in het centrum van Rotterdam, meer hangplekken voor jongeren, schonere speeltuinen, het is een greep uit de tien voorstellen die prijken op de agenda van de jeugd.
Met de wensen Ė die de Rotterdamse jongerenraad (RJR) samen met jongeren in de stad formuleerde Ė moet in 2009 tijdens het Europese jongerenjaar ook echt wat zijn gedaan. Daarvoor zetten leden van de jongerenraad en wethouder Leonard Geluk (jeugd) onlangs hun handtekening onder de agenda.

Daarop staan ook plannen voor Ďmeer activiteitení voor de jeugd. Volgens de jongerenraad zijn buurthuizen de ideale plek daarvoor. Ongeveer eenderde van de Rotterdamse jeugd komt wel eens in een buurthuis, maar voor jongeren van boven de 16 is daar weinig te doen, bleek uit gesprekken. Ook voor tienermeisjes is er speciale aandacht: ĄBijna alle voorzieningen zijn op jongens gericht. Meisjes vindt je zelden op het voetbalveld of de skatebaan. Daarom willen we meer recreatie voor meiden,íí stelt Sven de Langen van de RJR.

Over het onderwijs zijn de jongeren tevreden. Wel zouden er meer stageplaatsen moeten komen. ĄMensen uit het bedrijfsleven moeten jongeren op sleeptouw nemen. Net als in Duitsland, daar werken ze met leermeesters,íí stelt De Langen. De ambitie is dan ook om binnen twee jaar 2500 stageplaatsen te creŽren (waarvan 500 door de gemeente).


Urban culture podium in Rotterdam, de jongerenhoofdstad 2009

Urban culture podium in Rotterdam, de Europese Jongerenhoofdstad 2009

Week van de Duurzame Mode

Elektrisch rijden - Elektrisch vervoer

Ouderenhoofdstad 2010 in Rotterdam

Klimaatdirecteur in Rotterdam

Rotterdam waterproof

Rotterdam waterhoofdstad

De Olympische Spelen in Rotterdam

 

Deze domeinnaam is beschikbaar  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl